مجموعه خلاصه مقالات کنگره       عناوین پنل های کنگره       کمک‌هزینه دانشجویی شرکت در کنگره دانش اعتیاد        برنامه تفصیلی کنگره       زمانبندی ارائه مقالات سخنرانی و پوستر       جایزه اعتیاد در گروههای خاص       نحوه ارائه مقالات سخنرانی و پوستر       نتایج داوری مقالات       تمدید مهلت ارسال مقاله       امتیاز بازآموزی ویژه رشته های گروه پزشکی       فراخوان برای سازمانهای مردم نهاد        جایزه مقالات برتر سخنرانی و پوستر       کانال تلگرام کنگره       جایزه مقالات حوزه پیشگیری با حمایت سازمان بهزیستی کشور       جایزه مقالات حوزه کیفیت زندگی       جايزه طب اعتياد EZAMA Award       هزینه های ثبت نام       محورهای کنگره       جلسه کمیته برگزاری کنگره       فراخوان پیشنهاد ارائه برگزاری پانل و کارگاه       آغاز پذیرش مقاله   صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
ثبت نام شدگان کنگره Congress pre registered
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

RowFamily - NameGradeReg. Status
 1  A  - M Doctor Primary Reg.
 2  A  - A Doctor Primary Reg.
 3  Aali  - Abdolamir Doctor Primary Reg.
 4  Abadi  - Jahangir Doctor Primary Reg.
 5  Abafat  - Elahe Doctor Primary Reg.
 6  Abargoei  - Hassn Doctor Complete Reg.
 7  Abasi  - Golnaz Expert Primary Reg.
 8  Abasi  - Hamid PhD Complete Reg.
 9  Abazari  - Morteza Student Complete Reg.
 10  Abazari  - Maedeh Student Complete Reg.
 11  Abbariki  - Akram Student Complete Reg.
 12  Abbas ramaji  - Shahrooz Doctor Primary Reg.
 13  Abbasi  - Mobina Student Complete Reg.
 14  Abbasi  - Ghasem Doctor Primary Reg.
 15  Abbasi  - Mahdi Student Complete Reg.
 16  Abbasi  - Mahmoud MA Primary Reg.
 17  Abbasi  - Ebrahim MA Primary Reg.
 18  Abbasi  - Amin Doctor Complete Reg.
 19  Abbasi  - Moslem PhD Complete Reg.
 20  Abbasi  - Azadeh Doctor Primary Reg.
 21  Abbassi  - Dariush Doctor Complete Reg.
 22  Abbassian  - Hassan PhD Primary Reg.
 23  Abdal  - Khadijeh Doctor Primary Reg.
 24  Abdekhoda  - Mohammad Doctor Complete Reg.
 25  Abdi  - Majid Expert Complete Reg.
 26  Abdi hamlabad  - Mohsen Student Primary Reg.
 27  Abdian  - Tahereh MA Complete Reg.
 28  Abdizadehkalan  - Zeynab MA Primary Reg.
 29  Abdolah Ashrafi  - Mahshid MA Primary Reg.
 30  Abdolkarimikhalaji  - Babak Expert Complete Reg.
 31  Abdollahi  - Mohammad Amin Student Primary Reg.
 32  Abdollahi  - Safie Student Primary Reg.
 33  Abdolmaleki  - Vahid Doctor Complete Reg.
 34  Abdoolreza  - Fatemeh Other Degree Complete Reg.
 35  Abdorahimi  - Akram Other Degree Primary Reg.
 36  Abed  - Mohaddese Expert Primary Reg.
 37  Abed  - Mehdi Student Primary Reg.
 38  Abedi  - Mahboobeh Expert Primary Reg.
 39  Abedimiran  - Sepideh Doctor Complete Reg.
 40  Abedini  - Reza Expert Primary Reg.
 41  Abedini  - Zahra Student Primary Reg.
 42  Abidiyan  - Poorya MA Primary Reg.
 43  Abolghasemi  - Fateme Sadat Student Complete Reg.
 44  Abolghasemi  - Mohsen Student Complete Reg.
 45  Adam  - میرخان Expert Primary Reg.
 46  Adli  - Zahra Doctor Primary Reg.
 47  Afghan por  - Somaie Student Primary Reg.
 48  Afshar  - Nouh Doctor Primary Reg.
 49  Afshin  - Homayoun MA Primary Reg.
 50  Afshordi  - Yousef Other Degree Primary Reg.
 51  Aghababaie  - Zahra Student Complete Reg.
 52  Aghabozorg  - Fatemeh Student Primary Reg.
 53  Aghabozorgi  - Aboulghasem Doctor Primary Reg.
 54  Aghaei  - Hamid Doctor Complete Reg.
 55  Aghaei  - Hamidreza Student Primary Reg.
 56  Aghaei  - Shirin MA Primary Reg.
 57  Aghaei meybodi  - Mohammad mahdi Doctor Complete Reg.
 58  Aghajani  - Niloofar Student Complete Reg.
 59  Aghajani torshkouh  - Fatemeh Doctor Complete Reg.
 60  Aghakhani  - Nader PhD Primary Reg.
 61  Aghamohammadi  - Parisa Doctor Primary Reg.
 62  Aghasi  - Zakiye Student Complete Reg.
 63  Aghazadeh  - Vahid Doctor Primary Reg.
 64  Ahadi  - Samira Doctor Primary Reg.
 65  Ahadiat  - Seyed amir abbas Student Primary Reg.
 66  Ahangarselenabi  - Ashraf Doctor Primary Reg.
 67  Ahmad  - Imran Doctor Primary Reg.
 68  Ahmadi  - Hamed MA Primary Reg.
 69  Ahmadi  - Sarvenaz Student Complete Reg.
 70  Ahmadi  - Mohammad Doctor Primary Reg.
 71  AHMADI  - ATIEH Student Primary Reg.
 72  Ahmadi  - Seyed gheiasaldin Doctor Complete Reg.
 73  Ahmadi  - Sara Doctor Complete Reg.
 74  Ahmadi  - Fariborz Doctor Complete Reg.
 75  Ahmadi  - Fatemeh Expert Complete Reg.
 76  Ahmadi  - Shahla Student Complete Reg.
 77  Ahmadi  - Mohammad Doctor Complete Reg.
 78  Ahmadi Shadmehri  - Aazam PhD Primary Reg.
 79  Ahmadian  - Samaneh Student Primary Reg.
 80  Ahmadipour  - Habibeh Doctor Complete Reg.
 81  Ahmadizeidabadi  - Keyvan Doctor Complete Reg.
 82  Ahmadnezhad  - Iman Doctor Primary Reg.
 83  Ahmadvand parki  - Nasrollah Doctor Complete Reg.
 84  AHMADZADEH  - BAHAREH MA Complete Reg.
 85  Ahmadzadeh Agdam  - Feirydoon Doctor Primary Reg.
 86  Ahounbar  - Elahe MA Primary Reg.
 87  Aivazy  - Mohamadreza Doctor Complete Reg.
 88  Aivazziaei  - Azin Doctor Complete Reg.
 89  Akafzadeh savari  - Mahsa Doctor Primary Reg.
 90  Akbari  - Mohamad Doctor Complete Reg.
 91  Akbari jabali  - Azaeh MA Primary Reg.
 92  Akbari Jazi  - Hamid Student Primary Reg.
 93  Akbarian  - Shiva Doctor Complete Reg.
 94  Akbarivizhehsadeh  - Shahnaz Doctor Complete Reg.
 95  Akbarnia  - Elham Doctor Primary Reg.
 96  Akbarzadeh  - Ahmad Doctor Complete Reg.
 97  Akbarzadeh  - Rasool Expert Primary Reg.
 98  Akbarzadeh  - Kambiz Doctor Primary Reg.
 99  Akbarzadeh  - Mostafa MA Primary Reg.
 100  Akhavan  - Tabassom Doctor Primary Reg.
 101  Akhavan tavakoli matak  - Maryam Student Primary Reg.
 102  Akhgar  - Narges Expert Primary Reg.
 103  Akhgari  - Maryam PhD Complete Reg.
 104  Al Ansari  - Mustafa PhD Primary Reg.
 105  Alaei  - Mohammad farzad Doctor Primary Reg.
 106  Alani  - Behrang PhD Complete Reg.
 107  Alansari  - Basma PhD Primary Reg.
 108  Alavi  - Seyedeh ala Doctor Complete Reg.
 109  Alavi  - Maryam PhD Primary Reg.
 110  Alavian  - Firoozeh PhD Primary Reg.
 111  Aliakbari  - Sadegh Doctor Primary Reg.
 112  Aliakbarzadeh Arani  - Zahra Student Primary Reg.
 113  Aliakbarzadeharani  - Hananeh Doctor Complete Reg.
 114  Alidoosti  - Farzad Expert Primary Reg.
 115  Alikhani  - Alireza Student Primary Reg.
 116  Alimardani  - Soroush Student Primary Reg.
 117  Alimohammadi  - Fatemeh Student Complete Reg.
 118  Alipanah  - Bahareh Doctor Complete Reg.
 119  Alipour  - Farzaneh Doctor Complete Reg.
 120  Alipourazizi  - Seyyed ali Doctor Complete Reg.
 121  Alipouri Niaz  - Mina MA Primary Reg.
 122  Alishah  - Faezeh Expert Complete Reg.
 123  Alishahi  - Abolfazl PhD Primary Reg.
 124  Aliverdi  - Abbasali Doctor Primary Reg.
 125  Alizadeh  - Maryam PhD Complete Reg.
 126  Alizadeh  - Behnam Student Primary Reg.
 127  Alizadeh  - Alizadeh Doctor Primary Reg.
 128  Alizadeh  -  Payam Doctor Complete Reg.
 129  Alizadehgoradel  - Jaber Student Complete Reg.
 130  Almasi  - Saeideh MA Primary Reg.
 131  Alvani  - Seyyed sobhan Student Complete Reg.
 132  Amani topchalar  - Mojtaba Doctor Primary Reg.
 133  Amin  - Zahra Doctor Complete Reg.
 134  Amini  - Amin Doctor Primary Reg.
 135  Amini  - Zahra Doctor Primary Reg.
 136  Amini fazl  - Hadi Doctor Primary Reg.
 137  Aminian  - Malihe MA Primary Reg.
 138  Aminoon  - Kolsum MA Complete Reg.
 139  Aminsafaei  - Hajar Student Primary Reg.
 140  Amiri  - Ahmad Student Primary Reg.
 141  Amiri  - Homayoun MA Complete Reg.
 142  Amiri  - Mehri Student Primary Reg.
 143  Amiri  - Mohammed hussein Doctor Complete Reg.
 144  Amiri  - Amir Doctor Primary Reg.
 145  Amiri  - Hamid Student Primary Reg.
 146  Amiri Moghaddam  - Zeynab Student Complete Reg.
 147  Amirian  - Fozie MA Complete Reg.
 148  AMIRKAFI  - AHMAD Doctor Complete Reg.
 149  Amirsrdari  - Zahra Student Primary Reg.
 150  Amirzadeh shahrbabak  - Navid Expert Primary Reg.
 151  Amoushahi  - Habib allah Doctor Complete Reg.
 152  Amrollahi bioki  - Atefeh Expert Primary Reg.
 153  Anisi  - Mohammad Sadegh Student Primary Reg.
 154  ANSARI  - MAJID Doctor Complete Reg.
 155  Ansari  - Kianoosh Doctor Complete Reg.
 156  Ansari  - Maryam Doctor Primary Reg.
 157  Ansari  - Ozra Doctor Primary Reg.
 158  Ansari  - Ansari Doctor Complete Reg.
 159  Ansari  - Naser Doctor Complete Reg.
 160  Ansari  - Mohammad Doctor Primary Reg.
 161  Anvari  - Marjaneh Student Primary Reg.
 162  Arabahmadi  - Mohammadhadi Doctor Complete Reg.
 163  Arabi  - Zohreh MA Complete Reg.
 164  Arabnezhad  - Azade Doctor Complete Reg.
 165  Arabsorkhi Mishabi  - Mohammad Student Primary Reg.
 166  Are kamal  - Mohamad reza MA Primary Reg.
 167  Arefi  - Hassan Doctor Primary Reg.
 168  Armanikian  - Alireza Doctor Complete Reg.
 169  Armoon  - Bahram PhD Primary Reg.
 170  Arsalany  - Abolfazl Doctor Complete Reg.
 171  Arshadi  - Samira Doctor Primary Reg.
 172  As  - Mohamad MA Primary Reg.
 173  Asadi  - Ali MA Primary Reg.
 174  Asadi  - Hashem Doctor Complete Reg.
 175  Asadi  - Mohammad Doctor Complete Reg.
 176  Asadi  - Mahdi Doctor Complete Reg.
 177  Asadi  - Sahand Student Primary Reg.
 178  Asadi bistouni  - Razieh Student Complete Reg.
 179  Asadi nejad  - Seyyedeh maryam Doctor Complete Reg.
 180  Asari  - Rana Student Complete Reg.
 181  Asef  - Mahsa Doctor Complete Reg.
 182  Asgari  - Rahman Doctor Primary Reg.
 183  Asgari  - Alireza MA Complete Reg.
 184  Asgari  - Maryam MA Complete Reg.
 185  Asgari  - Marzieh Doctor Complete Reg.
 186  ASGARIAN  - KAMRAN Doctor Complete Reg.
 187  Asgarian  - Fatemeh Sadat Student Primary Reg.
 188  Asgarisabet  - Reza Student Primary Reg.
 189  Asghari  - Mohammad ebrahim Doctor Primary Reg.
 190  Asgharpour Masouleh  - Niyusha Student Complete Reg.
 191  Asgharzade  - Samira Student Primary Reg.
 192  Ashoori  - Mohammad Doctor Primary Reg.
 193  Ashrafi  - Mehrnoush Doctor Primary Reg.
 194  Asl alavi paydar  - Solaleh Student Primary Reg.
 195  Asl Soleimani  - Zahra Student Primary Reg.
 196  Assadi  - Mansour Doctor Complete Reg.
 197  Astaraki  - Sahar Expert Primary Reg.
 198  Ata ollah  - تاج خورشیدی Doctor Primary Reg.
 199  Ataelahi  - Ali Doctor Complete Reg.
 200  Atashak  - Sirvan PhD Primary Reg.
 201  Atashbahar  - Hamid Doctor Complete Reg.
 202  Atashi  - Afsaneh MA Primary Reg.
 203  Atighehchi  - Amirhossein MA Primary Reg.
 204  Ayareh  - Hossein Student Primary Reg.
 205  Azarbara  - Amir MA Primary Reg.
 206  Azarbeik  - Masoud Doctor Complete Reg.
 207  AZARI  - HOSSEIN Student Primary Reg.
 208  Azarinfar  - Mahnaz Student Complete Reg.
 209  Azimi  - Soheila Student Complete Reg.
 210  Azimi  - Hakim MA Primary Reg.
 211  Azimi  - Morteza MA Primary Reg.
 212  Azin  - Mahdieh PhD Primary Reg.
 213  Azizalahzadeh  - Mitra Doctor Complete Reg.
 214  Azizi  - Alireza PhD Primary Reg.
 215  Azizi  - Amjad Doctor Primary Reg.
 216  AZIZI  - ALI REZA Student Complete Reg.
 217  Azizi khoee  - Abas Doctor Primary Reg.
 218  AziziFadafan  - Monire MA Complete Reg.
 219  Azizmohammadi  - Seyed majid Doctor Complete Reg.

  Number of Complete Reg:94ورود اعضا
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
فرم ثبت نام در کنگره راهنمای ارسال خلاصه مقاله لیست کارگاه های کنگره معرفی کنگره
گالری
اخبار
تیزر کنگره
  • 158
  • 157
  • 156
  • 155
  • 154
  • 153
  • 152
  • 151
  • 150
  • 149
عضویت در خبرنامه
حامیان کنگره
لطفا ایمیل خود را جهت دریافت خبرنامه وارد کنید
آمار بازديدها
تماس با ما
روز شمار
امروز 278
ماه جاری 7792
کل مراجعات 231103
نشانی: تهران، بزرگراه جلال ال احمد، رویروی خیابان شهرآرا، خیابان چهارم، پلاک 9، واحد 6، مرکز همايشهاي مهناد
شماره تماس: 88249775 (10 خط)
رایانامه: info@ascongress.ir